تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - ..


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم


قلـــ ــ ــ ـــب کـــــــال مــــــــن !

در فصــل دسـ ــ ــ ــت های تــ ـ ـ ــو می رســد!!!

فصـــــــلی بــرای تمــ ــ ــ ــام رؤیــــــــاها

دستــــــی برای تمـــام فصــ ــ ــ ــ ـــل ها . . .نوشته شده در پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 ساعت 05:20 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN