تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - آپ کردم از این آپ خسسسسسته هاا!!!!


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم


به هـ ـوای تو نشـستـ ــم !!

ولـی میـدونــم ...

میـــ ـدونــــــ ـم !

واسـه مـن دیگـه تویِ قلــــبِ تـــو جا نیسـت ..

میـــ ـدونــــــ ـم !

دیـگه هیچـی شبیــهِ گذشتـه ها نیسـت ..

تا وقتـــی, بی تـو بارون تـویِ کوچـــه ها میبــــاره..

میـــ ـدونــــــ ـم !

ولـی همیـن کافیه که

تنهایــی, منـو تنهـــا نــمیـزاره !

***

Love is totally forgetting yourself

for "someone" who

  " remembering you "

all the time


نوشته شده در چهارشنبه 2 فروردین 1391 ساعت 02:56 ق.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN