تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - دلـــ همهــ آدما میشکنهــ ...


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم


اولینـ كســـے كهـ عاشقشـ میشـــے

دلتو میشكونـهـ و میـره

دومینـ كســـے رو كه میاے دوستـ داشته باشــے

و از تـجربـهـ قبلــے استفاده كنــے

دلتو بدتر میشكنهـ و میزاره میـره

بعدشـ دیگهـ هیچـ چیز واستـ مهمـ نیستـ

و از اینـ بـهـ بعد

میشــے اونـ آدمــے كه هیچـ وقتـ نبودے

دیگه دوستـ دارمـ واستـ رنگــے نداره

و اگه یه آدمـ خوبـ باهاتـ دوستـ بشهـ

تو دلشو میشكونــے

كه انتقامـ خودتو ازشـ بگیـرے

و اونـ میـره با یكــے دیگهـ

 
اینطوریهـ كهـ دلـ هـمهـ آدما میشکنهـ 


نوشته شده در شنبه 13 اسفند 1390 ساعت 05:48 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN