تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - تو به من خندیدی!!


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم

تو به من خندیـــــدی!!!

و نمی دانستــــی

من به چـــه دلهـــره از باغچه همسایه

سیب را دزدیـــــدم

باغبـــــان از پی من تند دویـــد

سیب را دســـت تو دیــــد

غضب آلوده به مـــن كرد نگـــاه

سیب دنــــدان زده از دست تو افتـــاد به خاك

و تو رفتـــی ... و هنوز

سال ها هســـت كه در گـوش مــن آرام  آرام

خش خش گام تو تكــرار كنان

می دهد آزارم

و من اندیشه كنان

غرق در این پندارم

كه چرا؟

خانه ی كوچك ما سیب نداشت.....!نوشته شده در چهارشنبه 26 بهمن 1390 ساعت 09:17 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN