تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - از میانـــــ غروبــــ غمـــــ انگیز پاییـــــز...


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم


 از میان غــروبـ غمـ انگیز پاییز

از فـرا سـوی آسـمــانـ بـیکـران

  از پـشــتــ ابــر هــای سـفـیـد

از میـان پــرهای زیبـای مرغـابی

 از پشتـ گلبــرگ های یاس و شب بو

از میان بوته های زریــن گندم زار

 از میـان گلستــان گـل هـای مریمـ

نامـ تو را آرامـ بـخش  جانم دریافتم


نوشته شده در شنبه 15 بهمن 1390 ساعت 11:10 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN