تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - اونیـ کهـ منـ اسیرشمـ اونـ کهـ رها شدهـ توییـ...


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم


نیاز منـ ' بهـ حسـ ' تو مث 'نماز عا 'شقـــا 'ستـ 

میگنـ حسابـــ عاشق 'ــا از همهـ آدما جداستـ  

  وقتیـ 'تمومـ جاده هـــا ''همـ قدمـ تو می 'شدمـ  

   ...هیشکیــ 'ـ ترانه ایـ 'نگفتـ برایـ تو بهـ 'غیر ' منـ   

   برایـ تو بهـ ''غیر منـ   

   ...برایـ تو 'بهـ غیر ' منـ  

    وقتیـ بار 'و ''نـ چشمـ تو 'چشمـ 'منمـ  'تر میکنهـ   

  میریزهـ 'رویـ گونه ها ' دردم 'و بدتر ' میکنهـ   

هیچیـ نم 'یشهـ از تو تا وقتیـ کهـ ' تو 'خود توییـ 

اونیـ کهـ م 'نـ اسیر 'شمـ اونـ کهـ ره 'ا شدهـ توییـ 

اونیـ کهـ منـ اسیرش 'مـ اونـ کهـ ر 'ها شدهـ توییـ    

نیاز منـ 'بهـ حسـ تو مثلـ 'نماز عاشقــ 'اس 'تـ 

میگنـ ' حسابـ عاشقـ 'ـا از همهــ 'ـ آدما 'جداستـ  

وقتیـ ت 'مومـ جاده هـ 'ــا همـ قدمـ تو ' میشدمـ 

هیشکیـ ترانه ایـ ن 'گفتـ برایـ 'تو بهـ غیر منـ

برایـ تو 'بهـ غیر منـ 

'برایـ تو ' بهـ غیر ' منـ 

وقتیـ بارونـ ' چشمـ تو چشمـ 'منمـ تر '' میکنهـ 

میریزهـ ' رویـ گونهـ ' ها دردمو بدتر 'میکنهـ

هیچیـ 'نمیشهـ از تو ' تا وقتیـ کهـ تو 'خود توییـ  

اونیـ ' که منـ اسیرشمـ اونـ ' کهـ رها 'شدهـ توییـ  

  اونـیـ کهـ 'منـ اسیرشمـ ' اونــ کـ 'ـهـ رهـ 'ـا شـ 'ـده توییـ


:پی نوشت

 !کپی کردن با ذکر منبع مجاز است


نوشته شده در سه شنبه 20 فروردین 1392 ساعت 06:37 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN