تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - .....................!


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم

دیدی که سخــــت نیســـــت

تنها بدون مــــــــــن ...!..

دیدی صبح می شود

شب ها بدون مـــــــــن...!

این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند…

فرقی نمی کند با مــــــنبدون مــــــن

دیــــــروز گر چه ســـــــخت ...

امروزم هم گذشت …!

طوری نمی شود فردا بدون مــــــن ...!

هه ...!

 
نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1391 ساعت 12:52 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN