تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - یک سرگرمی جالب


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم

راز عجیب عدد ۳۱۲

اگر این قسمت را بخوانید برایتان جالب خواهد بود و بیشتر به ریاضی علاقمند می شوید.

هر عددی دوست دارید در نظر بگیرید ( مثلا عدد ۶۷۴۳۲۸)
تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( در این مثال ۶ می شود)
سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها ۴ است پس داریم ۶۴ )
حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها ۲ است پس داریم ۶۴۲ )
هم اکنون عدد ۶۴۲ را داریم با این عدد نیز مراحل با لا را تکرار کرده
تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( ۳ می شود  )
سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها ۳ است پس داریم 33  )
حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها ۰ است پس داریم  ۳۳۰ )
حالا برای عدد ۳۳۰ این کار را انجام می دهیم
تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( ۳ می شود )
سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها ۱ است پس داریم ۳۱ )
حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها ۲ است پس داریم    ۳۱۲ )
در این مثال مشاهده نمودیم که آ خر به ۳۱۲ رسیدیم
ادعا میشود که هر عدد طبیعی با این روال به ۳۱۲ ختم می شود باور ندارید امتحان کنید


نوشته شده در دوشنبه 3 بهمن 1390 ساعت 08:08 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN