تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - باران...


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم

دَمــَ'ـش گ'ـــَــرمـ ...

بـــاران ' را مــے'گـــویــ''ـــَــمــ

بـــ'ه شـــ'انـــہ امـ زد 'وگــُـفــــت'' :

 خـ'ـَـســتـ'ــہ''' شُــــدے..'؟

امــــ'روز را 'تــُــو اســـتـ''ــراحــَـت کــ'ـُـن...''

مـَــ'ن بـــه جـــ'ـایـــَ'ـت مـــ'ے ب'''ـــارَمـ..'...

...
شاید کسیـ که روزیـ با تو خندیده رو از یاد ببریـ،

  اما

  هرگز اونیـ رو کهـ با تو اشکـ ریختهـ،

  فراموشـ نخواهیـ کرد...نوشته شده در یکشنبه 1 مرداد 1391 ساعت 12:47 ق.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN